Katowice, ul. Panewnicka 36/2

Rekrutacja do 39. edycji Szkoły Trenerów – już wkrótce

29.03.2017 - 10.12.2017
szkola-trenerow

Szkoła Trenerów Meritum to kompleksowy cykl szkoleniowy obejmujący doskonalenie wiedzy i umiejętności trenerskich niezbędnych do prowadzenia skutecznych i atrakcyjnych szkoleń, w zakresie wybranej przez siebie tematyki.

Do udziału w Szkole Trenerów MERITUM zapraszamy osoby posiadające już doświadczenie w pracy trenerskiej oraz takie, które dopiero planują rozpoczęcie pracy trenerskiej.

Szczególnie zapraszamy osoby, które chcą wprowadzać pozytywne zmiany społeczne w swoim środowisku, w swoim miejscu pracy, w społecznościach lokalnych. Istotna jest dla nas gotowość do pracy nad sobą, swoimi emocjami i stylem komu­ni­ka­cji. Zapraszamy osoby chętne do aktywnego uczenia się poprzez działanie.

Dlaczego u nas?
 • Nasz Program przygotowany jest w oparciu o standardy kwalifikacji zawodowych dla zawodu trenera, na podstawie wytycznych Europejskich Ram Kwalifikacji (European Qualification Framework). Nasi Absolwenci otrzymują certyfikat poświadczający kompetencje trenerskie na poziomie 5. EQF.
  Przeczytaj szczegółowy opis kompetencji (pdf).
 • Ukończenie naszej Szkoły upoważnia do rozpoczęcia procesu rekomendacji w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz innych organizacjach, zrzeszających trenerów (np. Stowarzyszenie trenerów Organizacji Pozarządowych STOP).
 • Dysponujemy dziewięcioletnim doświadczeniem w realizacji Szkół Trenerów. Mamy już ponad 500 absolwentów i absolwentek.
 • Kładziemy nacisk na zdobycie praktycznych umiejętności oraz przygotowujemy do samodzielnego prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem metod aktywnych.
 • Szczególną wagę przywiązujemy do rozwoju osobistego samego trenera, postrzeganego jako najważniejsze ”narzędzie” trenerskie.
 • Przestrzegamy zasad etyki zawodowej trenerów oraz standardów merytorycznych zawartych w Kodeksie Etycznym MERITUM. Posiadamy własny system certyfikacji trenerskiej.
 • Tym, co nas wyróżnia jest podejście holistyczne. Widzimy rozwój trenera zarówno w kontekście osobistym (work-life balance) jak i środowiskowym, w sieci wzajemnych powiązań ze społecznością i naturą.
Program Szkoły Trenerów MERITUM

Program Szkoły Trenerów MERITUM podnosi kompetencje uczestników zarówno w sferze płaszczyzny merytorycznej, narzędziowej, jak i tej, związanej z budowaniem relacji i procesem grupowym, które łącznie budują atmosferę sprzyjającą efektywnemu uczeniu się odbiorców szkolenia.

Stosownie do powyższych założeń, dobraliśmy optymalny zestaw metod pracy: treningi psychologiczne, warsztaty interaktywne, treningi zadaniowe, szkolenia pokazowe, konsultacje i superwizje. Aktywne metody i techniki dydaktyczne wykorzystywane w ramach kursu trenerskiego sprzyjają rozwijaniu poszczególnych kompetencji, niezbędnych w pracy trenera. Każdorazowo metody, techniki, jak i tempo pracy dostosowywane są do potrzeb konkretnej grupy.

Zobacz Program Szkoły Trenerów MERITUM (pdf).

Nasza metodologia opiera się na poniższych zasadach:
 • Wszystkie zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy posiadający rekomendację PTP lub certyfikat jakości Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP,
 • Kurs trenerski zaczyna się 40-godzinnym treningiem interpersonalnym.
 • Począwszy od czwartego zjazdu, na każdym kolejnym zjeździe, uczestnicy kolejno prowadzą godzinne etiudy szkoleniowe, po których otrzymują informacje zwrotne od grupy i trenera prowadzącego,
 • Uczestnicy przygotowują program 16-godzinnego szkolenia, który konsultują z trenerami prowadzącymi,
 • W czasie trwania Szkoły, każdy uczestnika ma prawo do dwóch godzin superwizji/konsultacji prowadzonych przez trenera MERITUM,
 • Kurs trenerski kończy się prezentacją etiudy dyplomowej na Szkoleniu pokazowym.
Trenerzy prowadzący:
Harmonogram Szkoły Trenerów MERITUM (łącznie 240 godz.)  – wkrótce

Zajęcia odbywają się w godz. 09.00-17.00. W przypadku zajęć w Bystrej – pierwszego dnia zaczynamy o godz. 10.00.

Miejsce:

Zjazdy w Katowicach odbędą się w siedzibie MERITUM: Katowice, ul. Panewnicka 36/2.
Zajęcia w Bystrej odbywają się w siedzibie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot przy ul. Jasnej 17.

W trakcie zajęć zapewniamy ciepłe napoje oraz przekąski (bez noclegu i wyżywienia).

Koszt uczestnictwa:

5200 PLN. Płatność można rozłożyć na max 10 rat bez żadnych dodatkowych opłat.

Jak się zapisać?

(Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (doc)) , z załączonym życiorysem zawodowym (CV – nie więcej niż dwie strony) prosimy nadsyłać na adres mailowy katowicemeritum@gmail.com
O przyjęciu do grupy decyduje rozmowa kwalifikacyjna (może być za pośrednictwem programu skype).

Warunki ukończenia Szkoły Trenerów MERITUM:

Każdy uczestnik, który wziął udział w co najmniej 90% szkoleń, opracował własny autorski program co najmniej 16-godzinnego szkolenia i zaprezentował etiudę dyplomową, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu trenerskiego w ramach „Szkoły Trenerów MERITUM”, potwierdzające kompetencje trenerskie na poziomie 5. EQF – European Qualification Framework.

Dodatkowe możliwości:
 • MERITUM zapewnia możliwość praktycznego sprawdzenia podczas Szkoły swoich umiejętności – przeprowadzenie własnego szkolenia pod okiem superwizora (uzyskanie wszechstronnego feedback`u).
 • Wybrani Uczestnicy i Absolwenci mają możliwość bycia kotrenerem na szkoleniach organizowanych przez MERITUM (np. u trenera prowadzącego lub absolwentów z minimum kilkuletnim doświadczeniem).
 • Ukończenie Szkoły Trenerów MERITUM przygotowuje do rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i certyfikacji w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.
 • Absolwenci Szkoły Trenerów MERITUM mają także możliwość uzyskania Certyfikatu Jakości Pracy Trenera MERITUM.

Dodatkowych informacji na temat Szkoły Trenerów udziela:
Mirela Pawlikowska – tel. kom. 501 762 528