Katowice, ul. Panewnicka 36/2

Antykariera – w poszukiwaniu pracy życia

24.02.2017 - 05.03.2017
antykariera

Podstawową rzeczą jest zadanie sobie pytania: czy jestem szczęśliwy? Jeśli twoja praca czyni cię szczęśliwym, to na pewno jesteś na ścieżce antykariery. Cel pracy to nie tylko pieniądze – praca przede wszystkim ma pomóc nam w pełni czuć życie, otworzyć się na głębszą duchową rzeczywistość. Antykariera jest wtedy, jeśli praca jest w harmonii z twoją duszą, z twoją wewnętrzną jaźnią. Wtedy to wiesz – po prostu czujesz, jak energia życia płynie przez ciebie.
~ Rick Jarow

W czasie warsztatów będziesz miał/a możliwość dowiedzieć się:
  • w jaki sposób zarabiać robiąc to co kochasz;
  • więcej o swoich mocnych stronach, talentach i życiowej misji;
  • jak pogodzić pasję i powołanie z pracą;
  • jak żyć bardziej twórczo, robiąc to, do czego zostałeś stworzony.
Na zajęcia zapraszamy osoby, które:
  • przeżywają dyskomfort i niezadowolenie ze swojej dotychczasowej pracy,
  • planują w życiu zawodowym zmianę w kierunku pracy będącej jednocześnie pasją,
  • jeszcze nigdy nie pracowały i chciałyby rozwijać się zawodowo zgodnie ze swoimi predyspozycjami i misją życiową,
  • doświadczać harmonii wynikającej z połączenia twórczej pasji i pracy zawodowej.

Nazwa ANTYKARIERA wywodzi się z przeciwstawienia się karierze polegającej na gonitwie za pieniędzmi i wspinaniu się po drabinie sukcesu, kosztem swoich pasji, prawdziwych zainteresowań, relacji z ludźmi i głębszych potrzeb.

Do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkie osoby, niezależnie od dotychczasowych doświadczeń warsztatowych. Nie jest wymagany wcześniejszy udział w szkoleniach.
Terminy zajęć:

Zajęcia trwają sześć dni. Warunkiem przyjęcia do grupy jest deklaracja udziału w całym cyklu warsztatów.
24-26.II.2017 r.; 17-19.III.2017 r. Zajęcia odbywają się w godz. 09.00-18.00

Koszt warsztatów:

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 500 zł – 1000 zł – to znaczy, że każdy uczestnik sam decyduje (w zależności od korzyści, jakie odniósł oraz od swojej sytuacji materialnej) ile chce za warsztaty zapłacić. Uczestnicy deklarują ile chcą zapłacić dopiero po zakończeniu całego cyklu. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt poczęstunków: 100 zł. Opłata za posiłki jest niezależna od opłaty za cały warsztat.

Zapisy:

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres katowicemeritum@gmail.com
UWAGA: w grupie nie powinny znajdować się osoby, które dobrze się znają.

Dodatkowych informacji udziela Mirela Pawlikowska – tel. 501 762 528.

Więcej o zajęciach: http://trenerzy.slask.pl/antykariera/