Trening interpersonalny, za który płacisz ile chcesz – 24-27.04.2014 r.

23 lutego 2014

Zapraszamy do udziału w treningu interpersonalnym, który odbędzie się w dniach 24- 27. kwietnia 2014 r.

Trening interpersonalny to jedno z najważniejszych doświadczeń edukacyjnych służących rozwojowi osobistemu.

W czasie treningu uczestnicy mają możliwość:
- dowiedzieć się jak postrzegają ich inni ludzie,
- zrozumieć swoje reakcje na zachowania innych,
- zobaczyć w jaki sposób wchodzą w relacje z ludźmi,
- zatrzymać się chwilę, by przyglądnąć się sobie i innym,
- nauczyć się jeszcze lepiej wyrażać emocje.

Trening interpersonalny jest adresowany głównie do:
- trenerów i coachów,
- psychologów i pedagogów,
- nauczycieli oraz wykładowców akademickich,
- menedżerów i liderów zespółow,
- osób pracujących w szeroko pojętym sektorze pomocy,
- wszystkich, którzy chcą pogłębiać swoją świadomość siebie.

Osoby, które ukończą trening otrzymują Zaświadczenie o udziale w treningu interpersonalnym.

Prowadzący:
- Mirela Pawlikowska – mgr pedagogiki, trenerka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów interpersonalnych, opiekun merytoryczny Szkoły Trenerów MERITUM,
- Tomasz Małanka - mgr socjologii, certyfikowany trener, absolwent kursu zaawansowanego Szkoły Trenerów MERITUM. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego oraz w pracy z osobami zagrożonym wykluczeniem społecznym,

Trening interpersonalny prowadzimy w formule „płacisz ile chcesz”, czyli sami uczestnicy, po ukończeniu treningu, uzgadniają z prowadzącymi, ile chcą za trening zapłacić (w zależności od korzyści, jakie odnieśli na treningu). Nie ma ceny minimalnej, ani maksymalnej.
W czasie zajęć zamawiane będą wegetariańskie ciepłe posiłki oraz poczęstunki w cenie 20 zł za dzień (4 x 20 zł = 80 zł). Osoby uczestniczące w treningu same pokrywają koszt ciepłych posiłków i poczęstunków.
Przelewu za wyżywienie należy dokonać na konto 96 1050 1214 1000 0022 82021738 – Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM, ul. Panewnicka 36/2, 40-730 Katowice w terminie do 11. kwietnia br. W tytule przelewu prosimy wpisać posiłki na treningu interpersonalnym

Zajęcia odbywają się w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM w Katowicach Ligocie, przy ul. Panewnickiej 36/4.
Godziny zajęć: 09.00 – 19.00.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres rekrutacja@meritum.slask.pl do dnia 10.04.2014 r. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego zgłoszenie na trening wszystkich chętnych zapraszamy na rozmowy indywidualne.
UWAGA: W treningu, w tej samej grupie, nie powinny uczestniczyć osoby, które wcześniej już się znały (krewni, znajomi….)
Warunkiem przyjęcia do grupy jest deklaracja udziału we wszystkich dniach treningu.
O przyjęciu do grupy decyduje indywidualna rozmowa z prowadzącą trening.