Trening interpersonalny, za który płacisz ile chcesz: 17-20.07.2014

23 lutego 2014

Serdecznie zapraszamy na kolejny trening interpersonalny, który odbędzie się w dniach 17-20.07.2014 r. w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM.

Trening interpersonalny to jedno z najważniejszych doświadczeń edukacyjnych służących rozwojowi osobistemu.
Do udziału w treningu interpersonalnym zapraszamy szczególnie:
- trenerów i coachów,
- psychologów i pedagogów,
- nauczycieli oraz wykładowców akademickich,
- menedżerów i liderów zespołów,
- osób pracujących w szeroko pojętym sektorze pomocy,
- wszystkich, którzy chcą pogłębiać swoją świadomość siebie.

W czasie treningu uczestnicy mają możliwość:
- dowiedzieć się jak postrzegają ich inni ludzie,
- zrozumieć swoje reakcje na zachowania innych,
- zobaczyć w jaki sposób wchodzą w relacje z ludźmi,
- zatrzymać się chwilę, by przyglądnąć się sobie i innym,
- nauczyć się jeszcze lepiej wyrażać emocje.

Osoby, które ukończą trening otrzymują Zaświadczenie o udziale w treningu interpersonalnym.

Prowadzący:
- Mirela Pawlikowska – mgr pedagogiki, trenerka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów interpersonalnych, opiekun merytoryczny Szkoły Trenerów MERITUM,
- Tomasz Małanka - mgr socjologii, certyfikowany trener, absolwent kursu zaawansowanego Szkoły Trenerów MERITUM. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego oraz w pracy z osobami zagrożonym wykluczeniem społecznym,

Trening interpersonalny prowadzimy w formule „płacisz ile chcesz”, czyli sami uczestnicy, po ukończeniu treningu, uzgadniają z prowadzącymi, ile chcą za trening zapłacić (w zależności od korzyści, jakie odnieśli na treningu). Nie ma ceny minimalnej, ani maksymalnej.
Osoby uczestniczące w treningu same pokrywają jedynie koszt ciepłych posiłków i poczęstunków, wynoszący 90 zł. Kwotę powyższą należy wpłacić na konto 96 1050 1214 1000 0022 8202 1738 Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM, ul. Panewnicka 36/2, 40-730 Katowice. W tytule przelewu prosimy wpisać: Wyżywienie na treningu interpersonalnym.

Zajęcia odbywają się w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM w Katowicach Ligocie, przy ul. Panewnickiej 36/4.
Treningi realizujemy w systemach:
- 4-dniowym – godziny zajęć: 09.00 – 19.00
- 5-dniowym – godziny zajęć: 09.00 – 17.00

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo do dnia 30.06.2014 r. na adres rekrutacja@meritum.slask.pl . Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego zgłoszenie na trening wszystkich chętnych zapraszamy na rozmowy indywidualne.
UWAGA: W treningu, w tej samej grupie, nie powinny uczestniczyć osoby, które wcześniej już się znały (krewni, znajomi….)
Warunkiem przyjęcia do grupy jest deklaracja udziału we wszystkich dniach treningu.
O przyjęciu do grupy decyduje indywidualna rozmowa z prowadzącą trening.