Trening interpersonalny w formule „płacisz, ile chcesz” – 16-20.09.2015 r.

15 listopada 2014

Zapraszamy na kolejny trening interpersonalny w formule „płacisz, ile chcesz”. Tym razem w Katowicach.

Trening interpersonalny to jedno z najważniejszych doświadczeń edukacyjnych służących rozwojowi osobistemu.
Do udziału w treningu interpersonalnym zapraszamy szczególnie:
- trenerów i coachów,
- psychologów i pedagogów,
- nauczycieli oraz wykładowców akademickich,
- menedżerów i liderów zespołów,
- osób pracujących w szeroko pojętym sektorze pomocy,
- wszystkich, którzy chcą pogłębiać swoją świadomość siebie.

W czasie treningu uczestnicy mają możliwość:
- dowiedzieć się jak postrzegają ich inni ludzie,
- zrozumieć swoje reakcje na zachowania innych,
- zobaczyć w jaki sposób wchodzą w relacje z ludźmi,
- zatrzymać się chwilę, by przyglądnąć się sobie i innym,
- nauczyć się jeszcze lepiej wyrażać emocje.

O przebiegu treningu interpersonalnego opowiada Dorota Szczepan-Jakubowska – superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:

Osoby, które ukończą trening otrzymują Zaświadczenie o udziale w treningu interpersonalnym.

Prowadzący:
- Mirela Pawlikowska – mgr pedagogiki, trenerka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów interpersonalnych, opiekun merytoryczny Szkoły Trenerów MERITUM,
- Tomasz Małanka – mgr socjologii, certyfikowany trener (Certyfikat trenerski potwierdzający kompetencje odpowiadające European Qualification Framework EQF 5). Absolwent „Szkoły Profesjonalnego Trenera i Doradcy Przedsiębiorczości Społecznej” Meritum (Certyfikat trenerski potwierdzający kompetencje pracy na procesie ). Absolwent Studiów Podyplomowych „Wiedza o patologii społecznej, profilaktyce i socjoterapii”. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego oraz w pracy z osobami zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Trening interpersonalny prowadzimy w formule „płacisz ile chcesz”, czyli sami uczestnicy, po ukończeniu treningu, uzgadniają z prowadzącymi, ile chcą za trening zapłacić (w zależności od korzyści, jakie odnieśli na treningu). Nie ma ceny minimalnej, ani maksymalnej.

Zajęcia odbywają się w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM w Katowicach Ligocie, przy ul. Panewnickiej 36/2..

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 15.08.2015 r. mailowo na adres rekrutacja@meritum.slask.pl . W wiadomości prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
Dodatkowych informacji udziela Mirela Pawlikowska, tel. 501762528.

UWAGA: W treningu, w tej samej grupie, nie powinny uczestniczyć osoby, które wcześniej już się znały (krewni, znajomi….)
Warunkiem przyjęcia do grupy jest deklaracja udziału we wszystkich dniach treningu.
O przyjęciu do grupy decyduje indywidualna rozmowa z prowadzącą trening.