Szkoła Trenerów Meritum, której pełna oferta została zaprezentowana na niniejszej stronie, jest miejscem wyjątkowym pod wieloma względami. Jako szkoła trenerów przygotowujemy swoich kursantów do wykonywania zawodu trenera personalnego. Wychodzimy z założenia, że najpierw muszą oni dokładnie poznać samych siebie, swoje reakcje i emocje, których doświadczają jako członkowie grupy. Szkoła Trenerów MERITUM to utytułowana placówka szkoleniowa, posiadająca na swoim koncie liczne sukcesy.